Tiếp nhận đề xuất thuộc Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia thực hiện từ năm 2021

Ảnh: Internet
Các đề xuất phù hợp sẽ được lựa chọn, điều chỉnh và tổng hợp để đưa vào danh mục nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18.5.2016 (viết tắt là Đề án 844); Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12.4.2018 của Bộ KH-CN quy định tổ chức quản lý Đề án 844; Bộ KH-CN đã thông báo về việc nộp đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 thực hiện từ năm 2021.

Cụ thể, những đề xuất này sẽ là căn cứ xây dựng Danh mục nhiệm vụ triển khai Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2021; trong đó, nhiệm vụ mở mới không trùng với các nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án 844 đã công bố qua các năm 2017, 2018, 2019 và 2020.

Theo đó, đề xuất nhiệm vụ sẽ thuộc những nhóm sau: Nhóm nhiệm vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nhóm nhiệm vụ truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam.

Nhóm nhiệm vụ xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, mạng lưới nhà đầu tư cá nhân và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020; Nhóm nhiệm vụ tổ chức sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo có tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhóm nhiệm vụ tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và sự kiện liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các vùng kinh tế; Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung.

Cuối cùng là nhóm nhiệm vụ kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới; kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài.

Được biết các đề xuất được lựa chọn sẽ đáp ứng những tiêu chí về tính cấp thiết, tính mới của việc thực hiện nhiệm vụ; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực quốc gia về KH-CN cho việc thực hiện nhiệm vụ; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện nhiệm vụ; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ, kinh phí, phương thức thực hiện nhiệm vụ với căn cứ đề xuất nhiệm vụ.

Các đề xuất phù hợp sẽ được lựa chọn, điều chỉnh và tổng hợp để đưa vào danh mục nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Thời hạn cuối cùng nhận đề xuất nhiệm vụ là ngày 4.5.2021 tại Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH-CN (Bộ KH-CN).

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.