Quảng Ngãi: Giao chỉ tiêu vận động 2.000 người xuất khẩu lao động năm 2020

Người Việt Nam đi xuất khẩu lao động - Ảnh: Internet
Tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định giao chỉ tiêu vận động người đi xuất khẩu lao động nước ngoài đến từng địa phương trong năm 2020. Theo đó, có tổng cộng 2.000 người, được giao chỉ tiêu cho 14 huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB-XH có trách nhiệm hướng dẫn các hội, đoàn thể và UBND huyện, thành phố tổ chức tư vấn, tuyển chọn và giới thiệu người lao động trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời, thường xuyên đôn đốc và kiểm tra quá trình thực hiện của các địa phương, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Sở cũng được giao tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu vận động lao động tham gia xuất khẩu lao động của UBND các huyện, thành phố; đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định việc khen thưởng các địa phương, tập thể, cá nhân thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao; đồng thời, đề xuất hình thức xử lý đối với các địa phương, tập thể, cá nhân thực hiện không đạt chỉ tiêu được giao; Tổ chức đào tạo nghề, ngoại ngữ, kiến thức tổng hợp cho người đi xuất khẩu lao động đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

UBND các huyện, thành phố được giao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động do Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động của tỉnh giới thiệu để chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức tư vấn, tuyển chọn và đưa người đi xuất khẩu lao động theo đúng quy định của nhà nước và hoàn thành chỉ tiêu được giao; Phối hợp tư vấn, tuyên truyền cho người lao động đi xuất khẩu lao động trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát số lượng lao động trong độ tuổi từ 18-40 chưa có việc và việc làm chưa ổn định; Tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chỉ tiêu vận động lao động tham gia xuất khẩu lao động trên địa bàn.

Lê Đình Dũng


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.